Vredno ogleda

Hotel Zvezda

Hotel in restavracija Zvezda na Trgu zmage je bila včasih Casino in hotel Dobrai, ki je nosil ime lastnika Janosa Dobraija. Enonadstropna historicistična vogalna stavba, ki se z glavno fasadno osjo odpira na glavni trg, je bila zgrajena 1909. Vhod pod balkonom je bil v kasnejših letih zazidan, v funkciji pa je ostal glavni vhod. Razgibana fasada, ki jo krasijo rastlinski ornamenti s prevladujočim motivom vinske trte, ponavljajoča se obraza mladega in starejšega moža in drugi elementi, se zaključuje z lepo oblikovanim konzolnim podstrešnim vencem. Mikavni stavbni element so tudi psevdobaročno razgibana nadstrešna čela s tridelnim okroglimi okenskimi odprtinami in stolpiči različnih veličin.

Z balkona hiše je Vilmoš Tkalec 29. 5. 1919 razglasil samostojno Mursko republiko in salon v nadstropju, kjer si je možno ogledati dokumente tistega časa, nosi enako ime. Fran Sušnik pa je leta 1924 o hotelu Dobrai zapisal, da »so njegovi gostje in njega elitna soseska prepričani, da so točno sredi božjega sveta, ki se suče ravno okoli njih. Tu se zbirajo zvesti sinovi majke Slave, da rešujejo važna državna, narodna in kulturna vprašanja ...«

Hotel je središče dogajanja istoimenskega romana Dušana Šarotarja o prekmurskih Židih.