Športna društva

Šport invalidov

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota
Kocljeva ulica 4, p.p. 62, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 532 11 57
E-poštni naslov: invalidi.ms@siol.net
Predsednik: Rudolf Kulič
Sekretar: Brigita Gyergyek

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Noršinska 14, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 532 13 47
E-poštni naslov: drustvo.p.i.p@siol.net
Spletna stran: www.dppp.lrf-pomurje.si
Predsednik: Stanko Novak, 031 646 530
Podpredsednik: Matija Merklin, 041 327 434
Sekretar: Anita Trebše, 040 581 285

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota
Arhitekta Novaka 4, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 521 10 42
E-poštni naslov: mdssms@zveza-slepih.si
Spletna stran: www.mdss-ms-drustvo.si
Sekretar: Marjeta Grabar