Splošni podatki o Mestni občini Murska Sobota

  • Število prebivalcev/Population: 20.266
  • Površina/Area: 64,44 km2
  • Nadmorska višina/Height above sea level: 190 m
  • Povprečno število sončnih ur/Average sunny hours: 1660 na leto/a year