Katalog informacij javnega značaja

PODATKI O ZAVODU

Ime zavoda: Zavod za kulturo, turizem in šport Muska Sobota

Naslov: Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02/521-43-80

E-pošta: info@zkts-ms.si

Spletna stran: www.zkts-ms.si

Davčna številka: 56481667

Matična številka: 3726843000

Transakcijski račun: podračun UJP: 01280-6000000903

Direktorica: mag. Brigita PERHAVEC

 

Blagajna

Ulica Štefana Kovača 30

9000 Murska Sobota

Tel: 02 521 43 81

 

E: blagajna@zkts-ms.si

 

Delovni čas blagajne: vsak delavnik 14.00 - 17.00

Delovno področje: kultura, turizem, šport

 Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (v nadaljevanju: ZKTŠ) je javni zavod, ki ga je za namen vzpodbujanja razvoja na teh treh področjih ustanovila Mestna občina Murska Sobota.

 Ustanovitev: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je bil ustanovljen februarja 2010, z delovanjem pa je začel 1. 9. 2010.


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

NADGRADNJA SISTEMA ZA IZPOSOJO KOLES SOBOŠKI BICIKLIN

Naročnik Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je na Portalu e-JN in Portalu javnih naročil dne 2.7.2018 pod št.  JN004482/2018-W01  objavil obvestilo o naročilu za predmet Nadgradnja sistema za izposojo koles SOBOŠKI BICIKLIN.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Razpis je odprt do 19.7.2018 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19.7.2018 in se bo začelo ob 10.10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

*Naročilo male vrednosti se izvaja v okviru projekta »IronCurtainCycling«, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska v obdobju 2014-2020 in je delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen projekta IronCurtainCycling (Kolesarjenje ob Železni zavesi) je razviti kolesarski turizem v slovensko-madžarskem obmejnem območju in izoblikovati čezmejno kolesarsko turistično destinacijo ob izjemno pomembni mednarodni kolesarski poti železne zavese EuroVelo 13.